Opdrachtgevers

Vanuit Koerskracht werk ik samen met bedrijven aan het vormgeven van een heldere koers en het realiseren ervan. Dit doe ik als organisatiecoach in diverse rollen, als adviseur, teamcoach, intervisor en coach practitioner.

Op dit moment werk ik voor, als:

 • UMCG Endocrinologie: organisatiecoach
 • Kringloop +: organisatiecoach organisatieontwikkeling
 • Vreelandgroep: teamcoaching “een cultuur voor iedereen”
 • Promenscare: organisatiecoach Expertisecentrum
 • GGZ Drenthe: organisatiecoaching circuit Ouderenzorg
 • Interzorg Noord Nederland: organisatiecoach INNtegraal
 • Rekenkamer: teamcoaching samengevoegde secretariaten
 • UMCG Beatrix Kinderziekenhuis: organisatiecoach BKZ 2.0
 • Qolor: teamcoaching
 • Kwadrantgroep: organisatiecoach Centrale Diensten
 • Exodus Noord en Oost Nederland: organisatiecoach Zelforganisatie
 • Exodus Zuid Nederland: organisatiecoach Zelforganisatie
 • Martini Ziekenhuis: trainer theorie U
 • Wilhelminaziekenhuis: organisatiecoach
 • Vanboeijen: ontwikkelaar leiderschap, intervisor
 • Lunetzorg: trainer en teamcoach
 • Maartenshof: organisatiecoach
 • Leef!opleidingen: trainer
 • Alfa-college: teamcoach
 • Lubrisol: coach practitioner
 • NOVO: inspiratiebijeenkomsten
 • De ontwikkelcentrale: als trainer
 • Leef! trainerscollectief: als trainer
 • De kennisvlechterij: als organisatiecoach