Groeikracht Organisaties

De meeste recente grote stap die ik in mijn reis als ondernemer heb genomen is een intensieve samenwerking aangaan met Claudie Ebing. We dienen hetzelfde doel, maar geven daar op verschillende manieren een invulling aan. Daar waar ik mensen en organisaties help herinneren aan hun authentieke koers, helpt Claudie ze met groeien. Weten wat je te doen hebt is vaak niet genoeg. Er is van alles, zoals belemmerende overtuigingen en patronen, die je tegenhouden om het waar te maken, om de koers te doen. Daar is veel aandacht nodig, een groeiruimte dus, waar er gelegenheid is om stil te staan en groter te worden. Vooral ook een plaats om dat samen te doen en van elkaar te leren.

Onze gezamenlijke onderneming zijn we GroeiKracht Organisaties gaan noemen. We bieden een methodische aanpak die organisaties helpt bij het kweken van een groeicultuur. Dit doen we door aan de ene kant heel bewust aandacht te hebben voor de authentieke koers van de organisatie en aan de andere kant voor ieders groeikans daarin. Dit ondersteunen we door krachtig te investeren in een veilige thuisbasis en het inbakken van groeiversterkers in de dagelijks gang van zaken.