Wat ik belangrijk vind in mijn werk

Foto: Jacobus de Boer

Wat zijn dan de leidende principes van Koerskracht?

Eenvoud altijd

In alles wat ik doe, neem ik eenvoud als richtpunt. Het gaat me erom de kern te raken. Dit is de bedoeling. Al het werk vindt hier zijn eenvoudige begin. Eenvoudig, niet simpel.

Doe wat nodig is!

Koers geeft richting en tegelijkertijd spanning tussen waar je bent en waar je heen wilt. Deze spanning is in het beste geval creatief en stimulerend, maar vaak ook belemmerend en houdt af van eenvoudig doen wat nodig is. Dit vraagt om een bewuste keuze en dus om eerlijk kijken. Zonder confrontatie, geen ontwikkeling. Alleen weten is niet genoeg. Moed maakt het mogelijk.

Vertrouwen geeft ruimte

Dit is voor mij het belangrijkste fundament voor groei en is wat ik de wereld ruimschoots te geven heb.

Spelen!

Het werk waar ik me op richt is uiterst serieus en vraagt om een zeer respectvolle aanpak. Toch zal ik altijd zoeken naar een gulle lach of een knipoog. Knelpunten balanceren op het snijvlak van donker en licht. Beide mogen er zijn. Dat geeft lucht!

Vanuit een stil punt

Hiervandaan vertrek ik. Steeds opnieuw. Het geeft me het vermogen om mijn werk te kunnen doen.