Voor wie ik werk

Foto: Jacobus de Boer

Vanuit Koerskracht werk ik samen met bedrijven aan het vormgeven van een heldere koers en het realiseren ervan. Dit doe ik als organisatiecoach in diverse rollen, als adviseur, teamcoach, intervisor en coach practitioner.

Ik heb in de afgelopen jaren voor de volgende organisaties gewerkt: :

 • Gemeente Groningen: reis naar een schitterend werkleven
 • Reclassering Nederland: individuele coaching
 • Gemeente Emmen: samenwerking Stichting de Toegang
 • Vanboeijen: intercollegiale bijeenkomsten
 • Exodus Midden Nederland: teamcoaching
 • Bioclear Earth: organisatiecoaching
 • Spits Oosterwolde: individuele coaching
 • Domesta: individuele coaching
 • DUO: visieversneller leiding
 • Patyna: GRZ en vakgroep Medici
 • UMCG Endocrinologie: organisatiecoach
 • Kringloop +: organisatiecoach organisatieontwikkeling
 • Vreelandgroep: teamcoaching “een cultuur voor iedereen”
 • Cosis: organisatiecoach Expertisecentrum (Assen, Stadskanaal, Appelscha)
 • GGZ Drenthe: organisatiecoaching circuit Ouderenzorg en circuit Gezinspsychiatrie
 • Interzorg Noord Nederland: organisatiecoach INNtegraal
 • Rekenkamer: teamcoaching samengevoegde secretariaten
 • UMCG Beatrix Kinderziekenhuis: organisatiecoach BKZ 2.0
 • Qolor: teamcoaching
 • Kwadrantgroep: organisatiecoach Centrale Diensten
 • Exodus Noord en Oost Nederland: organisatiecoach Zelforganisatie
 • Exodus Zuid Nederland: organisatiecoach Zelforganisatie
 • Martini Ziekenhuis: trainer theorie U
 • Wilhelminaziekenhuis: organisatiecoach
 • Vanboeijen: ontwikkelaar leiderschap, intervisor
 • Lunetzorg: trainer en teamcoach
 • Maartenshof: organisatiecoach
 • Leef!opleidingen: trainer
 • Alfa-college: teamcoach
 • Lubrisol: organisatiecoaching
 • NOVO: inspiratiebijeenkomsten
 • De ontwikkelcentrale: als trainer
 • Leef! trainerscollectief: als trainer
 • De kennisvlechterij: als organisatiecoach